Etapa 2: Observació directe i experimentació:

En una segona fase proposem la observació directe mitjançant visites als operadors del sector de que es tracti tan nacional com estranger. L’objectiu es i la identificació del valors que es poden adequar a l’entorn i a les possibilitats del projecte i fer un reportatge fotogràfic per, posteriorment, reflexionar sobre les diferents plasmacions de cada concepte.

Es tracta de seleccionar els operadors més destacats que reuneixin unes condicions similars a les del nostre posicionament i possibilitats. Pot ser convenient cercar variables similars en la tipologia de població (concentrada, disseminada), en els habitants i les seves característiques (emigrants, turisme, residencial, urbà, etc.), en els nivells de renda o en els costums i tradicions. D’aquesta manera podrem veure assortiments i propostes que aborden problemàtiques similars i que s’adeqüen a la nostra realitat.