Etapa 4: El producte i l’assortiment

En la quarta fase es proposa una definició detallada de l’assortiment començant per les seccions, les  categories i les subcategories de productes.

Aquesta es la base sobre la que definim les dimensions de seccions i categories, i la configuració d’espais i arquitectures comercials que permeten escenificar una proposta de productes de la forma més productiva i eficient.

Sense un treball detallat en l’assortiment i en la definició de les categories de productes es difícil que la proposta de implantació del “lay-out” sigui mínimament coherent.

Tradicionalment l’assortiment s’ha elaborat a partir de les necessitats dels compradors i de la logística. Actualment , i per enfocar tota l’empresa cap a la venda i al servei del consumidor pot ser convenient re definir l’assortiment i la nomenclatura de les categories i seccions a fi de ser més útils al nostre consumidor. La nova definició s’estableix a partir de les necessitats del nostre client objectiu, per facilitar-li estalvi de temps i rapidesa en la localització de productes, així com una agrupació de productes en funció de les seves necessitats.

L’assortiment ben definit es converteix en una estratègia competitiva de primer ordre i facilita la localització de productes. Les nostres propostes s’orienten a un sistema de INPUTS reduït. Per cada nivell d’informació treballem entre 2 i 5 INPUTS. Així aconseguim que sense cap esforç ni senyalització es localitzin automàticament tots els productes. Aquesta organització produeix satisfacció i relaxament en el consumidor i en conseqüència fidelitat. Aquesta es una organització que alguns operadors no han desenvolupat i per tant podria suposar una avantatge competitiva.

En el següent quadre es pot veure, en l’exemple d’un supermercat, els diferents nivells d’una proposta general d’establiment no exhaustiva, en la que en cada nivell trobem un màxim de 5 entrades:

nivel1 nivel2 nivel3 nivel4 nivel5
Area sección categoria subcategoria referencia
Recepcion carritos      
  servicios pilas    
    cartón    
    regalos    
         
  consignas      
Frescos pescado      
  carne      
  fruta      
  pan i derivados      
Liquidos bodega vinos    
    licores    
    cerveza    
  zumos i aperitivos      
  regrigerios y agua      
no alimentación el hogar limpiadores hogar    
    lavanderia detergentes  
      suavizantes  
      blanqueadors  
    complementos y varios hogar    
  higiene personal higiene del cabello    
    higiene de la piel y el cuerpo    
  sección celulosas papel higiénico y pañales    
    papel de cocina    
envasados leches y cereales      
  dulce      
  conservas conservas de pescado    
    conservas vegetales    
    conservas cocinados    
  condimentos      
  arroz, legumbres y pasta      

 

En l’estudi “The future of shopping in Europe” realitzat per Checkpoint Europe podem comprovar la importància que te pel consumidor la facilitat en la localització de productes i en conseqüència en l’elecció d’establiment, encara que el consumidor no ho relaciona amb el lay-out com es pot veure en els resultats de l’estudi. També es notori que es tracta d’un estudi anterior a la crisi actual del 2008-2010 i per tant no reflexa les prioritats actuals pel preu i les marques blanques, però això no contradiu el resultat de l’estudi.